Meny

anapest

Förändring genom innovativt samskapande

KONTAKT  

Anapest har erfarenhet av förändringsledning och innovation, oftast med Design Thinking som metod. Vi erbjuder metoder och verktyg för kreativt samarbete mellan aktörer och inom team. Fokuset ligger på kritiska och agila förhållningssätt till problemformulering, strategier och mål.

Tjänster & Utbildningar

Samverkan

Anapest har stor vana vid att arbeta med avdelningar, projektgrupper eller team som behöver för större förståelse för varandra, egen självutveckling samt lyfter blicken för möjligheterna till samverkan med aktörer inom eller utom den egna organisationen.

Innovation

Anapest genomför workshops och håller föreläsningar inom kreativitet och innovation, ofta utgår detta arbete från Design Thinking.

Strategi

Anapest har konsultstöd, verktyg och metoder för att med ett agilt förhållningssätt arbeta med utveckling av strategier för verksamheten.

ExempelUppdrag

Verklighetslabbet

Innovationsledning inom digitalisering av äldreomsorgen.

Sedan 2017 stödjer vi innovations- och förändringsprocesser inom äldreomsrogen vid Verklighetslabbet inom Stockholm stad. Anapest stödjer med expertkompetens inom digitalisering och leder en handfull digitala test- och innovationsprojekt inom verksamheten. Anapest håller workshop med äldre, personal, chefer och ledning för kontinuerlig behovsanalys och för främja en samskapande och lustfylld fändringsprocess. Genom Anapests starka nätverk och kontakter inom högskolevärlden kopplas både studentteam och forskare till innovationsverksamheten.

Vinnova

Design thinking och social förändringsledning inom den sociala sektorn.

Sedan 2018 samarbetar Anapest med en expertgrupp för att stödja social innovationsledning och projektledning vid ett antal innovationslabb som arbetar med innovation inom segrationsområdet. Anapest fokuserar mer specifikt på innovationsledningen, Design Thinking och teamutveckling.

HPI School of Design Thinking

Sedan 2018 är Johan Bornebusch vid Anapest återkommande konsult och coach vid School of Design Thinking på Hasso Plattner Institute i Berlin/Potsdam. Han håller professionsutbildningar och workshops i Design Thinking och agil projektledning.

Föreläsning och workshop inom agil projektledning och Scrum på KTH
Anapest har vid flera tillfällen hållit kortare utbildningar i agil projektledning och Scrum på KTH
Talare och workshopledare vid Global Design Thinking Alliance (New York)
Johan Bornebusch talade om sin erfarenheter av Design Thinking inom offentlig sektor, Openlab och Verklighetslabbet.
Green Innovation Park. Anapest håller en 10 dagar lång utbildning i Design Thinking vid Green Innovation Park vid SLU i Uppsala.
Innovation och Design Thinking-tävlingar i Lissabon, Lodz och Erlangen - EIT Health
Workshop i Design Thinking för teknikcoacher - Lunds kommun.
Utbildning inom projektledning (PMI och agilt) för utbildning i grafisk design - Xenter
Design Thinking Hack med Uppsala Innovation och Uppsala Innovation Center
Anapest leder Businesss Creation Weekend i form av en Design Thinking Hackathon med sex team.
Workshop inom innovation och kreativitet - Karolinska institutet
Workshop-serie inom programmet Stockholmsbron för innovation inom vård och omsorg - Karolinska institutet
Utveckling av utbildning inom Design Thinking och workshopledning på Openlab
Stöd till ledningsgrupp vid Strategiska forskningsområdet Vård - Karolinska institutet
Innovationsworkshop med Design Thinking - Skatteverket
Digitaliseringskonsult för kommunikationsbyrå - Nordisk kommunikation (idag del av Gullers)

Utlåtande

Johan är en kreativ och duktig facilitator, pedagogisk, bra med människor och kunnig i sina områden

Oskar Zaar

Studio Foga

Om Anapest

"Design is more of a conversation than a monologue".

Johan Bornebusch

Johan Bornebusch – grundare av Anapest AB – är humanist i grunden och har arbetat med ledarskaps- och digitaliseringfrågor i 20 år. Johan har mångårig erfarenhet av ledarskap, strategisk utveckling, innovationsprocesser och teambuilding och mötesteknik. Johan har arbetat både inom offentlig sektor (universitetsvärlden) och i näringslivet som ledare, avdelningschef och kommunikationschef och varit aktiv ledamot av både nämnder och styrelser.

Anapest är en versfot i klassisk lyrik som består av tre stavelser två obetonade följda av en betonad: kort-kort-lång. Vi tycker att anapest passar bra som metafor för ett agilt förhållningssätt till projektledning, förändringsarbete och innovationsprocesser. Kort – Kort – Lång.

Kontakt

För förfrågningar eller funderingar hör av er till Johan Bornebusch.

Mail: johan@anapest.se
Tel: 0703 73 10 13
Linkedin